Nasze Sale Szkoleniowe

Posiadamy dwie własne sale szkoleniowe. Mniejsza sala znajdująca się na pierwszym piętrze pomieści do pięciu osób. Na piętrze szóstym ulokowana jest większa sala, która ma możliwość pomieścić więcej osób, mianowicie aż do dziesięciu. Oba lokale znajdują się w budynku wyposażonym w windę i jest dostosowany do różnych niepełnosprawności. W ramach umożliwienia wszystkim udziału w naszych szkoleniach, współpracujemy również z tłumaczem migowym dla osób głuchoniemych. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów.